Skip to content

Sveriges sista slagfält

Sävar augusti 1809

forsells4

Sävargården var först svenskarnas högkvarter och övertogs efter slaget av Kamenskij.

023BAGGER

På Krutbrånet var de svenska förposterna utplacerade och det var här slaget inleddes av de anfallande ryssarna.
Tre gånger återerövrade svenskarna höjderna innan man fick order att dra sig tillbaka till andra sidan Sävarån.

021BAGGER

Ryssvadet där en mindre styrka gick over för att anfalla svenskarna i Ytterboda i ryggen.

Färjeläge över Sävarån. Här vadade ca 850 ryssar över för att anfalla svenskarnas vänstra flank.

Situationen i savar
024BAGGER

Reträtten mot Djäkneboda gick längst den gamla kustlandsvägen via Pålböle, Johannesfors. Svenskarna stannade inte i Djäkneboda utan fortsatte mot Ratan.

022BAGGER

Det var i striderna runt Öxbäcken som Schwerin skadades och Wrangel dödades. Bäcken korsas av den gamla kustlandsvägen.

018BAGGER

Nordväst Ytterboda utkämpades de kanske hårdaste striderna under slaget i Sävar. Det var här Drottningens livregemente och makarna Servenius deltog.

kanonmanskap
forsells4

Sävargården var först svenskarnas högkvarter och övertogs efter slaget av Kamenskij.

023BAGGER

På Krutbrånet var de svenska förposterna utplacerade och det var här slaget inleddes av de anfallande ryssarna.
Tre gånger återerövrade svenskarna höjderna innan man fick order att dra sig tillbaka till andra sidan Sävarån.

021BAGGER

Ryssvadet där en mindre styrka gick over för att anfalla svenskarna i Ytterboda i ryggen.

Färjeläge över Sävarån. Här vadade ca 850 ryssar över för att anfalla svenskarnas vänstra flank.

del1
del2
del3
del4
del5
del6
del7
del8
022BAGGER

Det var i striderna runt Öxbäcken som Schwerin skadades och Wrangel dödades. Bäcken korsas av den gamla kustlandsvägen.

024BAGGER

Reträtten mot Djäkneboda gick längst den gamla kustlandsvägen via Pålböle, Johannesfors. Svenskarna stannade inte i Djäkneboda utan fortsatte mot Ratan.

018BAGGER

Nordväst Ytterboda utkämpades de kanske hårdaste striderna under slaget i Sävar. Det var här Drottningens livregemente och makarna Servenius deltog.

kanonmanskap