Skip to content

Sveriges sista slagfält

Sävar augusti 1809

Sävargården var först svenskarnas högkvarter och övertogs efter slaget av Kamenskij.

1809-situationen i Sävar

På Krutbrånet var de svenska förposterna utplacerade och det var här slaget inleddes av de anfallande ryssarna.
Tre gånger återerövrade svenskarna höjderna innan man fick order att dra sig tillbaka till andra sidan Sävarån.

1809-situationen i Sävar

Ryssvadet där en mindre styrka gick over för att anfalla svenskarna i Ytterboda i ryggen.Färjeläge över Sävarån. Här vadade ca 850 ryssar över för att anfalla svenskarnas vänstra flank.

1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar

Reträtten mot Djäkneboda gick längst den gamla kustlandsvägen via Pålböle, Johannesfors. Svenskarna stannade inte i Djäkneboda utan fortsatte mot Ratan.

1809-situationen i Sävar

Det var i striderna runt Öxbäcken som Schwerin skadades och Wrangel dödades. Bäcken korsas av den gamla kustlandsvägen.

1809-situationen i Sävar

Nordväst Ytterboda utkämpades de kanske hårdaste striderna under slaget i Sävar. Det var här Drottningens livregemente och makarna Servenius deltog.

1809-situationen i Sävar

Sävargården var först svenskarnas högkvarter och övertogs efter slaget av Kamenskij.

1809-situationen i Sävar

På Krutbrånet var de svenska förposterna utplacerade och det var här slaget inleddes av de anfallande ryssarna.
Tre gånger återerövrade svenskarna höjderna innan man fick order att dra sig tillbaka till andra sidan Sävarån.

1809-situationen i Sävar

Ryssvadet där en mindre styrka gick over för att anfalla svenskarna i Ytterboda i ryggen.Färjeläge över Sävarån. Här vadade ca 850 ryssar över för att anfalla svenskarnas vänstra flank.

1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar
1809-situationen i Sävar

Det var i striderna runt Öxbäcken som Schwerin skadades och Wrangel dödades. Bäcken korsas av den gamla kustlandsvägen.

1809-situationen i Sävar

Reträtten mot Djäkneboda gick längst den gamla kustlandsvägen via Pålböle, Johannesfors. Svenskarna stannade inte i Djäkneboda utan fortsatte mot Ratan.

1809-situationen i Sävar

Nordväst Ytterboda utkämpades de kanske hårdaste striderna under slaget i Sävar. Det var här Drottningens livregemente och makarna Servenius deltog.

1809-situationen i Sävar